Управление на частни имоти - Триумф консулт

Частните имоти включват къщи, апартаменти, офиси и др. Независимо дали живеете в тях, отдавате ги под наем или не ги използвате в дадения период, услугата управление на частни имоти е решение за поддържането им.

Използването на услугата управление на етажна собственост за вашите частни имоти не само ви улеснява, тъй като прехвърляте на нас изпълнението на задълженията по тях.

Тази услуга също така и намалява разходите за поддръжка на вашите сгради и на общата етажна собственост, ако има такава.

Чрез осъществяване на управлението на вашия частен имот ви гарантираме и разбирателство с вашите съседи, тъй като всички проблеми, свързани с поддръжката, ще бъдат решавани своевременно.

Поддръжка и контрол на имота, на състоянието му, извършване на дейности за поддръжка на самия имот и поддръжка на общи части
Почистване на сметта
Почистване на снега
Заплащане на годишните разходи за имота: годишни данъци и такси, режийни и др.
Представляване на собственика на имота пред органите за управление на етажна собственост
Представляване на собственика на имота пред институциите
Осигуряване на наематели за частния имот
Подписване на договори с нови наематели от името на собственика на имота
Събиране на месечните наеми и превеждането им на собственика
Предаване на имота на наематели
Приемане на имота от наематели

Ако притежавате частен имот, който не ползвате и нямате намерение да отдавате под наем, можете да разчитате на нашите услуги. Ще ви осигурим следното:

Контрол и грижа за имота
Плащане на сметките за имота
Сезонна поддръжка на имота и поддръжка на общи части
Поддръжка на зелените площи, ако има такива

Застраховката на частния ви имот се предлага като комплексна застраховка на цялото ви домашно имущество. Предимството на този вид застраховка е, че тя осигурява пълно покритие срещу множество рискове, включително срещу земетресение.

Застраховката на вашия имот, която можем да сключим от ваше име, ще бъде на стойност по ваш избор. Можете да изберете комбинирана полица, която включва застраховка на имуществото ви, обща гражданска отговорност и застраховка злополука.

В застраховката се включват:

  • домашното имущество
  • подобрения
  • новопридобито имущество

Запитване за оферта