Управление на частни имоти - Триумф Консулт

Частните имоти включват къщи, апартаменти, офиси, заведения, магазини и др. Независимо дали живеете в тях, отдавате ги под наем или не ги използвате в дадения период, услугата „управление на частни имоти“ е решение за поддържането им. С нея Ви гарантираме спокойствие, сигурност и разбирателство със съседи, тъй като всички проблеми, свързани с администриране и поддръжка ще бъдат решавани своевременно.

Поддръжка и контрол на имота, чрез периодични огледи на състоянието му.
Почистване, снегопочистване и поддръжка и обгрижване на растения и зелени площи /при заявка от клиента/
Извършване на планувани и неотложни ремонти на имота за сметка на собственика
Заплащане на годишните разходи за имота: годишни данъци и такси, режийни и др.
Представляване на собственика на имота пред органите за управление на етажна собственост
Представляване на собственика на имота пред държавни органи и институции
Осигуряване на наематели за частния имот
Подписване на договори с нови наематели от името на собственика на имота
Събиране на месечните наеми и превеждането им на собственика
Предаване на имота на наематели
Приемане на имота от наематели

Ако притежавате частен имот, който не ползвате и нямате намерение да отдавате под наем, можете да разчитате на нашите услуги. Ще ви осигурим следното:

Контрол и грижа за имота
Плащане на сметките за имота
Сезонна поддръжка на имота и поддръжка на общи части
Поддръжка на зелените площи, ако има такива

[/vc_column_text]

Запитване за оферта