Управление на комплекси от затворен тип - Триумф Консулт

Управлението на комплекси от затворен тип се извършва от професионален екип на Триумф Консулт, който предоставя следните услуги на клиентите:

Кореспонденция със собственици, наематели и обитатели
Представляване на етажната собственост пред общински, държавни и частни органи и др.
Организиране и провеждане на общи събрания
Изготвяне на протоколи от общи събрания
Завеждане и поддръжка на книга на собствениците и наемателите
Изработване и налагане на правилник за вътрешния ред в етажната собственост
Изготвяне на графици за почистване и снегопочистване
Правни консултации относно ЗУЕС, посредством юридически отдел на Триумф Консулт
Събиране на месечни такси – лично от живущите (посредством посещения в етажната собственост на предварително обявени дати), по банков път, на каса на EasyPay, по Epay или в офиса на Триумф Консулт
Събиране на неплатени задължения по съдебен път, посредством юридически отдел на Триумф Консулт
Организиране на заплащането на разноските за общите части на сградата: асансьорна поддръжка, електроенергия, почистване и др.
Изготвяне на финансови отчети
electrician-2755683_1280
Оглед на общи части, смяна на крушки и извършване на дребни ремонти
Събиране на оферти за ремонтни дейности и съгласуване с управителния съвет и/или общото събрание на етажнатаобственост
Организация на ремонти и контрол по извършването им
Охрана / контрол на достъп
Почистване на общи части
Озеленяване
Ремонт и поддръжка на поливни системи
Поддръжка на открити и закрити басейни
Ремонт и поддръжка на ел. и ВиК системи

Запитване за оферта