Управление на етажна собственост от професионален домоуправител - Триумф Консулт

Професионален домоуправител, осигурен от Триумф Консулт ще отговаря за извършването на всички дейности, свързани с:

Кореспонденция със собственици, наематели и обитатели
Представляване на етажната собственост пред общински, държавни и частни органи и др.
Организиране и провеждане на общи събрания
Изготвяне на протоколи от общи събрания
Завеждане и поддръжка на книга на собствениците и наемателите
Изработване и налагане на правилник за вътрешния ред в етажната собственост
Изготвяне на графици за почистване и снегопочистване
Правни консултации относно ЗУЕС, посредством юридически отдел на Триумф Консулт
man-smiling-with-thumbs-up_1187-2906
Събиране на месечни такси – лично от живущите (посредством посещения в етажната собственост на предварително обявени дати), по банков път, на каса на EasyPay, по Epay или в офиса на Триумф Консулт
Организиране на заплащането на разноските за общите части на сградата: асансьорна поддръжка, електроенергия, почистване и др.
Събиране на неплатени задължения по съдебен път, посредством юридически отдел на Триумф Консулт
Изготвяне на финансови отчети и предоставяне на електронен достъп /в реално време/ до приходи, разходи, баланси и дължими суми в етажната собственост чрез клиентски портал на Триумф Консулт
Периодични посещения и огледи на общи части, смяна на крушки и др.
Събиране на оферти за ремонтни дейности и съгласуване с управителния съвет и/или общото събрание на етажната собственост
Организация на ремонти и контрол по извършването им и изготвяне на приемно-предавателни протоколи след приключването им

Цени

* Посочените цени са ориентировъчни и могат да бъдат променени в зависимост от местоположението и спецификите на етажната собственост

Запитване за оферта