Управление на административни сгради - Триумф консулт

Управлението на административни сгради е улеснение за собствениците и наемателите им, които могат да разчитат на професионални услуги за управление на етажна собственост и поддръжката на общите части, и ползват административните сгради или получават рентен приход за тях.

Специализирано управление на етажната собственост, обслужване на сградите и поддържането им
Намаляване на разходите за управлението и за поддръжка на общи части
Удължаване живота на административните сгради
Използването на модерна техника и препарати за поддръжка и почистване на общите части
Административно управление на собствеността в административните сгради
Поддръжка и абонаментно почистване на общите части на административните сгради
Абонаментно техническо обслужване и ремонтни дейности
Спазването на всички закони и наредби за управление и поддръжка на общи части
Поддържането на необходимата документация
Изчисляването и плащането на месечните разходи за общата етажна собственост, вкл. разходите за вода, ток и др., месечния абонамент за поддържане на сградата и общите части
Изготвянето на месечни отчети за събраните такси, платените задължения, както и отчети за приходите и разходите
Решаването на текущи въпроси, свързани с административните сгради
Счетоводни дейности и фактуриране
Контролирането на поддържащия персонал
Осигуряването на портиер или на жива охрана
Представителството пред всички административни и общински органи
Осигуряване на домоуправител, който събира дължимите месечни такси, поддържа на домова книга и провежда общи събрания

Абонаментното почистване е важна част от услугите за поддръжка на аднимистративни сгради. То включва почистването на следните места:

Общите площи вътре в дадената административна сграда, като коридори, стълби, стъклени прегради и др.
Общите площи в подземните паркинги и гаражи
Прозорците, които могат да се измиват вътрешно и външно
Твърдите настилки на териториите, прилежащи към административните сгради
Зелените площи към административните сгради
Местата, които трябва да се почистват от сняг през зимата
Местата, в които се събират отпадъци
Поддръжка на електро и водопроводните инсталации
Поддръжка на канализационната и дренажната мрежи
Поддръжка на климатичните инсталации
Поддръжка на покривите, водооттичането, гръмоотводите
Асансьорна поддръжка
Поддръжка на системи за видеонаблюдение
Поддръжка на гаражните врати и бариерите
Поддръжка на системи за видеонаблюдение
Поддръжка на системите за пожароизвестяване и погарогасене

В наши дни професионални услуги като управление на административни сгради и поддръжка на общи части с помощта на професионален домоуправител са необходимост. Честите ситуации, в които се налага вземането на решения, както и съобразяването на тези решения с нормите на Европейския съюз, изискват професионалисти по управление на етажна собственост, каквито може да предложи ТРИУМФ КОНСУЛТ на своите клиенти.

Запитване за оферта