Седемнадесет важни причини да наемете професионален домоуправител - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
578 Views

Професията „професионален домоуправител” не е нова

След приемането на поправките в Закона за етажна собственост вече е съвсем законно изпълнението на функциите на професионален домоуправител на дадена недвижима собственост да се поема от физически или юридически лица, които не са собственици на апартаменти или други помещения в нея.

Всеки професионален домоуправител трябва да е вписан в регистър при Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предполага се, че наличието на подобна работна позиция ще повиши качеството на стопанисване на дадения имот и ще сведе до минимум междусъседските конфликти.

Това е професионално занимание, което се упражнява от години в много европейски страни. За да го работиш, се изискват много неща: да си парламентьор, да умееш да слушаш, да познаваш законите, да смяташ бързо и да действаш твърдо, ако се налага. Всеки професионалист се придържа стриктно към правата и задълженията на домоуправителя, регламентирани в законовите уредби.


Предимство е да имате професионален домоуправител, защото …

 • той ще представлява  и управлява етажната собственост пред общинската и държавната  администрация, както и пред други органи и институции;
 • той е защитник на интересите ви при спазване на Закона за управление на етажната собственост и вътрешните правила на етажната собственост, които са гласувани на общо събрание от нейните членове;
 • той ще спести време, пари и стрес на собствениците на сградата, за която се грижи, като им осигури спокойствие и комфорт;
 • той е напълно безпристрастен и делови в отношенията си с всички съсобственици – не участва в междусъседски конфликти и не взема страна в тях; спрямо некоректните съсобственици действа според съответния правен ред;
 • той е запознат с всички нормативни и законови постановления, информира се навреме за промени и нововъведения по тях и като следствие  на това е компетентен да изказва становището си по спорни въпроси и да организира отношенията с компаниите, които предоставят  услуги на сградата (ток, вода, отопление и др.);
 • той ще направи анализ на актуалната ситуация – ще прегледа наличните документи и ще провери легитимността на общата собственост пред общината; ще прегледа сметките и ще уточни задълженията и приходите, като предложи анализ на разходите и идеи за намаляването им;
 • той ще съдейства за създаване на правилник за вътрешния ред;
 • той ще организира общите събрания на сградата – изготвяне на покани, протоколи, отчитане на гласуването и др.;
 • той ще поддържа изрядна документацията – досиетата на сградите, дейностите и съоръженията;
 • той ще калкулира  сумите, ще таксата за поддръжката на сградата и ще плаща сметките за общите части на сградата;
 • той ще има грижата да повишава събираемостта на месечните вноски чрез контакти с нередовните платци;
 • той ще поддържа връзка със собствениците и наемателите;
 • той ще организира аварийните ремонти и ще планира, подготвя, координира плановите ремонти по сградата и всичко останало, свързано с грижата за общите части;
 • той ще ви предостави консултантска и юридическа помощ при кандидатстване по европейски проекти за енергийна ефективност и саниране на сградата;
 • той ще осъществява контрол върху поддръжката на сградните системи и инсталации – осветление, асансьори, домофонна система, пожароизвестителна и пожарогасителна система (ако има такива);
 • той ще представя ежемесечно финансовите отчети;
 • той ще спомогне да се създаде една по-добра среда за живеене и да се повиши стойността на сградата, респективно и стойността на имота на всеки един съсобственик, чрез полаганите грижи за сградата …

С една дума – професионалният домоуправител разрешава труднорешими или неразрешими проблеми и ще ви спести много усилия, време и средства.