Осем важни причини да създадете Сдружение на собствениците - Триумф Консулт

by admin
5 години ago
4590 Views

Създаването на Сдружение на собствениците се налага за ефективно управление на етажната собственост. Съгласно Закона за управление на етажната собственост, тази собственост се управлявачрез две форми:

Общото събрание на собствениците или Сдружението на собствениците.

Вторият вариант на управление, който е свързан със създаването на юридическо лице, сдружението на притежателите на етажната собственост в дадена сграда, е нов и има своите несъмнени предимства.


Ето най-важните причини за създаването на сдружение, включващо собствениците.

 
1. Необходимост от вътрешно организиране на поддържането на етажната собственост и на реда в нея
За да се организира поддържането на етажната собственост в добър вид, да се поддържа чистота и ред, така че живеещите в сградата да не са обезпокоявани от прекален шум, да се движат между етажите по стълбище, поддържано добре и редовно почистване, е необходимо да съществува такъв управляващ орган, който навреме да установява и взема мерки за коригиране на реда и състоянието на общата етажна собственост.

 
2. Сдружението на собствениците е юридическо лице, признато от закона, и решенията му имат юридическа тежест.
Както беше посочено по-горе, за разлика от Общото събрание на собствениците, Сдружението на собствениците, основано за поддържане и управление на общата собственост, е юридическо лице. Това означава, че решенията, взети от Сдружението, имат юридическа тежест.

 
3. Не е необходимо да се свикват общи събрания и да се избере домоуправител.
С основаването на Сдружение на собствениците притежателите на етажна собственост могат ефективно да управляват общата си собственост, без да е необходимо да се свикват често общи събрания и да се избере домоуправител, който да управлява тази обща собственост.

 
4. Поддържа се публичен регистър на сдруженията на собственици.
Съгласно  Наредба № РД-02-20-8, валидна от 11 май 2012 г., е създаден и се поддържа публичен регистър, включващ сдруженията на собственици в сгради, които се управляват съгласно режим на етажна собственост. В него се вписват сдруженията, които са подали заявление за вписване в публичния регистър. Заявленията се подават в местните административни служби. Така Сдружението на собствениците има още по-голяма тежест като официално регистриран орган на управление.

 
5. Регистрацията на Сдружението на собствениците в публичния регистър и достъпът до данните в него са безплатни.
Услугите регистрация на Сдружението на собствениците в публичния регистър и достъп до данните в регистъра са безплатни. Сдруженията не дължат такси за тези услуги.

 
6. Проектите за саниране на сгради съгласно оперативната програма „Регионално развитие” се одобряват за сгради с регистрирано Сдружение на собствениците.
Санирането на сградите е важна част от поддържането им и подобряването на енергийната им ефективност. Съгласно оперативната програма „Регионално развитие”, при кандидатстване по проект за енергийна ефективност сградите, които се избират за осъществяване на проекти за саниране, трябва да имат регистрирани Сдружения на собствениците. Освен тази програма съществуват и други програми за саниране, които имат същото изискване. Осъществяването на контакти по време на изпълнението на проекта за саниране е по-лесно с юридическо сдружение.

 
7. Сгради с етажна собственост, управлявана от Сдружение на собствениците, и с парно отопление, се ползват с преференции по отношение на цените на това отопление.
Съгласно Енергийния закон, когато сграда с режим на управление етажна собственост, използваща парно отопление, се управлява от Сдружение на собствениците, фирмите за топлофикация предлагат по-ниски цени на такива сгради.

 
8. Сдруженията на собствениците могат по-лесно да кандидатстват за заеми и за данъчен кредит по ДДС
Това е важна причина за основаване на Сдружение на собствениците, тъй като за поддържане на сградата, ремонтиране и саниране често се налага да се кандидатства за заеми, за да се осъществи поддържането. Данъчният кредит по ДДС е още едно финансово улеснение.