Носене на отговорност при вреди в етажната собственост - Триумф Консулт

by admin
4 години ago
1402 Views

Съгласно Закона за управлението на етажната собственост съсобствениците са длъжни както да не пречат на останалите ползватели на общите части от етажната собственост, но и да не причиняват вреди на обекти и общи части в нея.

Ние от ТРИУМФ КОНСУЛТ ви подготвихме кратка юридическа справка за имуществената отговорност, която носят обитателите на етажната собственост, ако причинят вреди на общите части със своите действия.

Отговорност на съсобствениците и обитателите в случай на нанасяне на вреди на етажната собственост

Тази отговорност е съразмерна с дела на всеки собственик в общите части от собствеността, опредлен при разпредлението на разходите. Освен това отговорността в случаи на нанасяне на вреди е неограничена по размер.

Видове причини за нанасяне на вреди

Причините за нанасяне на вреди на общите части от етажната собственост могат да се дължат на неправилни действия от страна на съсобствениците или обитателите, но могат и да се дължат на неправилно извършени сторителни дейности.

Към кого трябва да предявяват иск за покриване на щети от вреди наемателите

В случай на нанасяне на щети на наемател на обект в етажната собственост, наемателят трябва да предяви своя иск към етажната собственост като цяло, а не към наемодателя.

Предявяване на искове, свързани със щети, нанесени поради повреди от съседни апартаменти

Ако апартаментът или обектът на съсобственик претърпи щети поради повреди на съседни апартаменти, например поради неизправна инсталация, и ако собственикът на съседния апартамент или обект откаже да отстрани повредата, тогава потърпевшият съсед може да подаде иск, с който да изиска разрешение за достъп до съседния апартамент за ремонт. Той може също така да иска обезщетение за нанесените вреди и поемане на разходите за ремонта от собственика ответник.

Отговорност за покриване на вреди, нанесени на етажната собственост от трети лица

Ако трето лице има вина за нанасянето на вреди на етажната собственост, и ако това лице е член на домакинството на собственика или е лице, на което е предоставено самостоятелно право на ползване,  трябва да се приложи правилникът за вътрешния ред на етажната собственост.

Ако причинителят на щетата е трето лице, което е посетител, съгласно ЗУЕС, покриването на щетите трябва да се извърши не само от прекия извършител, а и солидарно от постоянните обитатели на етажната собственост. Това се налага, за да може имуществените претенции да бъдат отправени към лица, чийто адрес е известен.

Солидарното поемане на отговорността за покриване на щетите е необходимо, поради допускането от постоянните обитатели на лица, които са причинили съответната вреда, не спазвайки правилата за управлението и използването на общите части.

Всеки един случай на вреда в етажната собственост, разбира се изисква индивидуален подход, а за неговото компетентно разрешаване може да помогне намесата на професионален домоуправител, който безпристрастно да подходи към решаването на проблема в общ интерес на всички ползватели на етажната собственост.