Кандидатстване по проект за енергийна ефективност - Триумф Консулт

by admin
5 години ago
5629 Views

Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика е инициатива, подета съвместно от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и от Европейската банка за възстановяване и развитие. Целта й е да насърчи устойчивите енергийни решения за жилищата.


Цели на програмата

 • Подобряване на производителността и ефективността на технологиите, които са от полза за околната среда.
 • Намаляване на енергоемкостта и на въздействието, неблагоприятното от екологична гледна точка, като се насърчи ползването на качествени и подходящи производствени технологии.

Програмата е иновативна, защото в нея са обединени схемата за безвъзмездно финансиране и заемно финансиране от търговски банки.


Безвъзмездна финансова помощ

По програмите за енергийна ефективност безвъзмездното финансиране се предоставя от  Управляващия орган и е под формата на финансиране със средства от ОП „Конкурентоспособност”. От УО отговарят за окончателно одобрение на предложенията по проекти и сключва с одобрените кандидати договори за безвъзмездната финансова помощ.
На одобрение и проверка подлежат единствено проектни предложения, които са подадени от кандидати, преминали проверка за съответствие с изискванията за допустимост и за изискванията, свързани с избора на изпълнител.


Размер на безвъзмездното финансиране

 • 2 милиона лева е максималният размер на безвъзмездно финансиране по проект.
 • Точният размер е в зависимост от вида на проекта.
 • Максималният интензитет е до седемдесет и пет процента от допустимите разходи.

Задължителни условия, за да се включите в проекта

 • Сградата да е разположена в един от общо 36 градски центъра.
 • Обектът трябва да е многофамилна жилищна сграда с общи части.
 • Вход от блок, също може да участва в проекта.
 • Проектирането трябва да е стартирало преди 26 април 1999 година.
 • Сградата следва да бъде конструктивно устойчива.


Финансирани дейности

Допустимите дейности за финансиране са:

 • смяна на дограма;
 • топлоизолация на външни елементи;
 • модернизация или основен ремонт на собствени източници на топлина;
 • ремонтиране или подмяна на вътрешна охладителна, отоплителна или вентилационна инсталация в общата етажна собственост;
 • ремонтиране на електроинсталацията и осигуряване на енергоспестяващо осветление;
 • инсталация на автоматизирани системи в сградата за управление в общите части;
 • газифициране на сградата, ако съществува изградена разпределителна газопроводна мрежа;
 • строително-монтажни дейности, обвързани с мерки, допринасящи за енергийната ефективност.

Колко би струвало подобно обновяване?

Отпускат се до 75% от нужния бюджет за обновяване. Останалите 25% от разходите за ремонта на общата етажна собственост се заплащат от собствениците.

 
Финансиране за фирми

Собствениците на фирмите получават като безвъзмездна помощ 75%, които да ползват за обновяването на общи части. Трябва да платят 100% от разходите по смяна на дограмата.

 
Сами ли трябва да разработите проекта?

Ако не мислите, че ще се справите сами, може да ползвате услугите на проектен мениджър, който отговаря за вашето населено място.

 
Съгласието на всички съседи ли е необходимо?

Не е нужно всички съседи да са съгласни с кандидатстването по проекта. Две трети са напълно достатъчни. Съгласието се декларира в протокол на Общото събрание. Това е първият етап от кандидатстването.


Заявяване на финансова помощ

Подаването на Заявление за финансова помощ и за изпълнение на обновяване по текуща програма за енергийна ефективност представлява вторият етап от кандидатстването. За тази цел е нужно наличие на регистрирано Сдружение на собствениците и предварително събрани 500 лева за всеки от самостоятелните обекти. Заявлението се подава при проектния мениджър за конкретния район.

 
Ако всичките необходими документи са подсигурени и заявлението получи одобрение следва да се сключи споразумение между Сдружението на собствениците и Министерството на регионалното развитие.