Как да се откачим от парното на Топлофикация - Триумф Консулт

by admin
4 години ago
6351 Views

Не е рядкост клиентите да остават изненадани от сметките си към Топлофикация. Получават съобщения, чрез които ги уведомяват, че дължат сериозни суми пари, без почти да са включвали радиаторите.

Тези потребители започват да търсят начин да се откажат от услугата. Искат да ползват енергия от алтернативни източници. Проблемът е, че даже и да си откачат радиаторите, пак ще трябва да плащат.

Топлоснабдяване

Топлоснабдяване се нарича процес, който обхваща производството, преноса, доставката, разпределението и потреблението на топлинна енергия. Трябва да сме абонати на Топлофикация, за да сме част от него. Много хора обаче не искат да ползват повече услугите на дружеството.Варианти за отказ

  • Може да спрете топлоподаването към радиаторите, като за целта завъртите топломера на нула. В такъв случай обаче продължавате да бъдете абонат на топлофикация и ще продължите да дължите суми, но единствено за топлинната от тръбите, минаващи през стаите в жилището ви и за отоплителните тела, разположени в общата етажна собственост, а също така за дялово разпределение.
  • Друг вариант е да се откажете от Топлофикация официално, чрез създадената специално за това процедура.

Отказ от топлоснабдяване

Ако целият блок иска да се откаже от Топлофикация

Ако мнозинство (⅔ от всички потребители на топлинна енергия) за сгради в режим на етажна собственост имат желание, могат да се откажат от топлоподаването за цялата сграда. Няма значение останалите съгласни ли са.
За целта се подписва декларация от ⅔ от собствениците в сградата. Домоуправителят като посредник с Топлофикация подава писмено заявление по образец. Вписват се изисканите данни за абонатната станция. Прекратяването следва да се извърши в срок до 15 дни след постъпването на заявлението. През тези дни продължавате да сте потребител и дължите заплащане на топлинните услуги.

Ако само вие или по-малко от ⅔ от собствениците в сградата искате да се откажете от парното

Следва да подадете самостоятелно писмено заявление до Топлофикация по образец. От дружеството са задължени да извършат прекратяването в едномесечен срок от постъпването на заявлението. През това време продължавате да сте потребител и дължите заплащане на топлинните услуги.


 
След отказа на услуги от Топлофикация

  • Повече няма да плащате за ползване на топлоенергия в дома ви.
  • Няма да плащате такса за дялово разпределение и отчитане на топломери, но само ако е спряно топлоподаването към цялата сграда. Ако то е прекратено само към вашия имот, разходите продължават да се натрупват.
  • Дължите плащане на разходи за топлинната енергия, изразходвана в общите части на сградата.
  • Дължите и плащане за тръбите, минаващи през жилището ви.

Това са разходи, които няма как да избегнете, дори да се откажете от Топлофикация по официалния ред.


Санкции

Подлежите на санкции, ако не спазвате установените в закона условия и ред за прекратяване на топлоснабдяването. При първо нарушение тя е от 10 хиляди до 25 хиляди лева. При всяко следващо нарушение сумата се утроява.


Има ли „вратички“?

Възможно е все пак ако махнете радиаторите си, това да остане без последствия за абоната. Според Топлофикация всички абонати са задлъжени да се включат към фирма за топлинно счетоводство, оторизирани от „Топлофикация София“ ЕАД. Само в София съществуват около 40 хиляди души, които не са сключили такъв договор.