Какво включва услугата Професионален домоуправител - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
531 Views

Услугата Професионален домоуправител е сравнително нова и възникна вследствие на изискванията в Закона за управление на етажната собственост.

Тя предлага голямо улеснение на всички граждани, които обитават жилищни кооперации и блокове, защото чрез нея се преодоляват неразрешими противоречия по законово установен начин.


Защо да изберете професионален домоуправител

 • Професионалният домоуправител е неутрален при конфликтни ситуации.
 • Професионалният домоуправител поддържа делови отношенията със съсобствениците в сградата.
 • Професионалният домоуправител стриктно спазва нормативните изисквания и защитава правата на всички собственици в сградата.
 • Услугата има приемлива от финансова гледна точка цена.
 • При сключване на договор за наемане на професионален домоуправител отпадат съмненията ви за доверието в съседа, избран, често пъти с нежелание, да изпълнява тази трудна и отговорна длъжност.

Какво предлага ТРИУМФ КОНСУЛТ

Професионален домоуправител, който да отговаря за цялостното управление и поддръжка на етажната собственост:

 • Домоуправител, който професионално ще подходи към проблемите на сградата, като осигури по този начин спокойствие и удобство на собствениците в сградата с етажна собственост.
 • Професионален домоуправител, който ще направи анализ на актуалната ситуация в общата етажна собственост и ще уточни задълженията и приходите, като предложи идеи за разумно намаляване на разходите за стопанисване на общите части на сградата.
 • Специалист с опит, познаващ законовите изисквания и промените по тях, който се грижи за създаването, поддържането и съхраняването на необходимата документация.
 • Експедитивно решаване на текущите проблеми на сградата.
 • Защита на общия интерес на живущите в сградата, съблюдавайки Закона за управление на етажната собственост.
 • Съдействие за създаването и налагането на правилник за вътрешния ред.
 • Осигуряване на контролиран достъп до сградата.
 • Професионален ангажимент за изпълнение на решенията, взети от общото събрание на собствениците.
 • Осъществяване на контакт с институциите, които изискват създаването, съхраняването и представянето на необходимата документация.
 • Осъществяване на контакт с фирмите, ангажирани с предоставянето на вода, електрически ток, комунални услуги и съдействие при разрешаването на възникнали проблеми.
 • Организиране на общите събрания на собствениците в сградата – уведомяване и ще осигуряване присъствието на лицата с право на гласуване при вземане на решение.
 • Съставяне на бюджет за разплащане с доставчици на услуги и на всички непредвидени и планови разходи.
 • Изчисляване на сумите, таксата за поддръжката на сградата и плащане на сметките за общите части на сградата.
 • Повишаване събираемостта на месечните вноски чрез контакти с нередовните в плащанията си собственици.
 • Поддържане на връзка между собствениците и наемателите.
 • Организиране на спешните ремонти и планиране, организиране, координиране плановите ремонти на сградата.
 • Предоставяне на консултантско и юридическо съдействие при кандидатстване по европейски проекти за енергийна ефективност и саниране на сградата.
 • Следване принципа на прозрачност при избора на фирми-изпълнители за аварийни и планови ремонти, като се търси най-изгодната като цена и качество оферта.

Назначаването на професионален домоуправител видимо ще подобри условията на живот в сградата ви.