Ако имате проблем с избора на домоуправител - Триумф Консулт

by admin
3 години ago
1709 Views

Чрез дейността си домоуправителят прави живота на живущите в сградата с етажна собственост по-малко конфликтен, по-подреден и по защитен. Вменените от закона отговорности спрямо домоуправителя кара все по-малко хора да се съгласят да заемат „трънливия” пост.

Ако трябва да се следва закона, домоуправители трябва да стават правно грамотни хора с добри контакти; хора, които умеят да разпределят задължения и отговорности и да създават добра организация.

Практиката сочи, че тези, които имат подобни качеста, са много заети, понеже са ангажирани с трудова дейност. Други пък, които са пенсионери и разполагат със свободно време, нямат необходимите качества.

Често домоуправителите изпълняват тази функция проформа – те не само не познават закона, но и пропускат, че законовият им срок е изтекъл и не свикват общо събрание в срок за избор на нов домоуправител. А и обикновено всеки се стреми да избяга от безкрайните досадни задължения, придружени от люти междусъседски кавги и конфликти.
Какво означава понятието „ добър домоуправител”

Обикновено той може да е всеки един от нас – човек, на когото можем да се доверим в управлението на етажната собственост заради неговите познания и опит и когото уважаваме. Той е готов да ангажира свободното си време за решаването на проблеми, свързани с поддръжката на общите части на сградата.


Домоуправителят трябва да знае:

 • собствениците на етажната собственост;
 • състоянието на общите части в сградата;
 • наемателите в сградата;
 • как да разпределя различните задължения между обитателите;
 • с колко финансови средства разполага общата каса;
 • какви са изискванията за безопасност и сигурност в сградата;
 • ако възникне проблем, към кого да се обърне.

Какво умее домоуправителят:

 • да води разговор с всеки от съсобствениците в сградата;
 • да създава баланс  между различните интереси в етажната собственост;
 • да представлява и защитава интересите на съсобствениците пред администрацията и операторите на обществени услуги.

Как става изборът на домоуправител

Напоследък все по-често възниква въпросът как да бъде избран домоуправител, ако никой не иска. И при този случай законът е безкомпромисен и взема под внимание мнението на мнозинството от съсобствениците в сградата с етажна собственост.

При избора на домоуправител, което става на общо събрание, съсобствениците предлагат дадено лице (дори и то да отсъства) и ако то получи необходимия брой гласове,  задължено е да приеме поста. Може да откаже поради заболяване, дълготрайно отсъствие или ако е било преди това в управлението минимум две години. Възможно е и да оспори законността на събранието, но докато трае съдебната процедура, избраното лице е длъжно да изпълнява функциите си.

Някои от промените в Закона за етажна собственост са насочени към повишаване на мотивацията за поемане на длъжността домоуправител, като я направи задължително платена. Трудно е обаче да се посочи точно определена стойност за възнаграждение на домоуправителите, защото съсобствениците в сгради с етажна собственост са хора с различен социален статус, а и кооперациите са с различна големина и е логично възнагражденията да са различни. Също така правилата на конкуренцията забраняват фиксирането на минимални цени.

Една възможност за справяне със ситуацията на трудност при избора на подходящ човек за домоуправител на сграда с етажна собственост е наемането на домоуправител от лицензирана фирма. Това е една сравнително нова услуга, предлагана от специалисти в областта срещу заплащане.


Защо да изберем професионален домоуправител

 • Професионалният домоуправител ще подходи именно професионално и в този смисъл ще е по-запознат със законите, нормативните актове и необходимата документация;
 • Той разполага с необходимото време да обхожда и чака по институциите и то в работното им време;
 • Той спазва изискванията за делови отношения и е безпристрастен при наличието на междусъседски конфликтни ситуации – често това е от съществено значение за свършването на една обща работа.

А избор на домоуправител трябва да бъде направен, защото това се изисква от закона. Вие сами решавате какъв ще е той.