Разпределението на задълженията в условията на съсобственост върху обекта

Етажната собственост съчетава както собствеността върху самостоятелни обекти в дадена сграда, така и съсобствеността върху общите части, използвани от съсобствениците в тази сграда. Затова е важно да се направи ясно разпределение на задълженията, свързани с управлението и поддържането на общите части. Задълженията включват покриването на неотложни и необходими ремонти и разходи за поддържане на общите…

Прочети цялата статия Разпределението на задълженията в условията на съсобственост върху обекта

Share Button