Управление и поддръжка на етажната собственост

Управление на етажната собственост от професионален домоуправител Завеждане и поддръжка на книга на собствениците (домова книга) Изготвяне и налагане на правилник за вътрешен ред като част от стопанисването на етажната собственост Организиране и провеждане на общи събрания Представителство на етажна собственост пред държавни и общински органи и други институции (ЧЕЗ, Софийска вода, Топлофикация и др.)…

Прочети цялата статия Управление и поддръжка на етажната собственост

Искове между съсобственици на етажна собственост

Представяме ви кратка юридическа справка относно възможностите за искове между съсобствениците на етажна собственост. Видове съсобственост на имоти Дялова съсобственост При дялова собственост делът на всеки съсобственик е определен: чрез завещание от съда по съгласие между съсобствениците Бездялова собственост При бездяловата собственост, пример за която е съсобствеността между съпрузи, нито един от съсобствениците няма конкретен…

Прочети цялата статия Искове между съсобственици на етажна собственост

Какво представлява „междусъседското“ право (neighbor law)

Всеки, изпълняващ дължността  домоуправител, трябва да има юридически познания по казуси, засягащи управлението на етажната собственост. Ние от ТРИУМФ КОНСУЛТ ще разгледаме в поредица от статии различни правни норми, свързани с общата етажна собственост на жилищните сгради. Междусъседското право регламентира отношенията между съседите. То е уредено съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), който…

Прочети цялата статия Какво представлява „междусъседското“ право (neighbor law)

Носене на отговорност при вреди в етажната собственост

Съгласно Закона за управлението на етажната собственост съсобствениците са длъжни както да не пречат на останалите ползватели на общите части от етажната собственост, но и да не причиняват вреди на обекти и общи части в нея. Ние от ТРИУМФ КОНСУЛТ ви подготвихме кратка юридическа справка за имуществената отговорност, която носят обитателите на етажната собственост, ако…

Прочети цялата статия Носене на отговорност при вреди в етажната собственост

Как се разпределят разходите и определят задължените лица в етажната собственост

Разходите за поддържане на етажната собственост се определят според Закона за управление на етажната собственост. Тези разходи включват: Разходи за необходими ремонти; Разходи за неотложни ремонти; Разходи за управление и поддържане на етажната собственост. Този закон има допълнения, които определят по-точно естеството на всеки от тези типове разходи. Например определението на „разходи за управление и…

Прочети цялата статия Как се разпределят разходите и определят задължените лица в етажната собственост

Правилник за вътрешния ред на етажната собственост

Правилникът за вътрешния ред на етажната собственост съдържа нормите за отношения между собствениците в дадена сграда и грижите, които те трябва да полагат за тази собственост. Грижите включват не само общите усилия за поддържането на вътрешния ред в сградата, а също така и поддържането на общите части, както и на техническото оборудване, ако има такова….

Прочети цялата статия Правилник за вътрешния ред на етажната собственост

Какви права ни дава законът за етажната собственост

Често пъти между съседи възникват спорове за плащането на сметки, за ремонти примерно на асансьор или покрив и т.н. Нужно е всеки да знае какви права има по закон, за да може животът в етажната собственост да протича по-гладко и спокойно.   Относно ремонтите нужни за поддържането на етажната собственост Съгласно Закона за управление на…

Прочети цялата статия Какви права ни дава законът за етажната собственост

Какво решава общото събрание

Общото събрание (ОС) се явява главният орган при управлението на етажната собственост (ЕС), а неговите решения са задължителни за собствениците, ползвателите и обитателите на ЕС. Чрез неговите решения се регламентират, уреждат и привеждат в изпълнение действията, нужни за доброто функциониране на етажната собственост. По време на заседанията си общото събрание взема различни решения. Някои от…

Прочети цялата статия Какво решава общото събрание

В кои случаи може да не заплащате за разходи на общата собственост

Необходими  ли са правилата Притежаването на обща собственост с други собственици често пъти е свързано повече с тежести при споделянето на отговорността за поддръжката на етажната собственост, отколкото с облаги. Но не бива да изключваме факта, че солидарността между съсобствениците е необходима и трябва да е законово установена, щом са избрали да съжителстват в една…

Прочети цялата статия В кои случаи може да не заплащате за разходи на общата собственост

Какво включва общата етажна собственост

Според Закона за собствеността (чл.38) при сгради, в които части от етажи или цели етажи биват притежавани от различни собственици, за  съсобствениците са общи: земята, върху която се намира сградата; основите и дворът; вътрешните носещи стени, вътрешните разделителни стени между отделните части и външните стени; гредоредите, колоните, плочите и трегерите; асансьорът, площадките и стълбите; стените…

Прочети цялата статия Какво включва общата етажна собственост

Запознайте се със Закона за управление на етажната събственост

Законът за управлене на етажната собственост е в действие от 01.05.2009 г. Той регламентира не само правата и задълженията на собствениците на помещения в сгради с общи части, но и правата и задълженията на тези, които само ги ползват и/ или обитават. Той урежда и отношенията, които възникват в резултат на  упражняване на управление на…

Прочети цялата статия Запознайте се със Закона за управление на етажната събственост

Share Button