Взаимоотношения на домоуправителя със „Софийска вода” АД

Стопансване на главния водомер и индивидуалните водомери в сградата с етажна собственост Главните (общите) водомери измерват количеството вода, постъпило в сградата. Монтажът и стопанисването им е задължение на „Софийска вода” АД. Разположени са на сградните водопроводни отклонения (водопроводни тръби, свързващи уличния водопровод със сградната водопроводна инсталация). Индивидуалните водомери измерват количеството вода, постъпило в отделните обекти…

Прочети цялата статия Взаимоотношения на домоуправителя със „Софийска вода” АД

Какво включва услугата Професионален домоуправител

Услугата Професионален домоуправител е сравнително нова и възникна вследствие на изискванията в Закона за управление на етажната собственост. Тя предлага голямо улеснение на всички граждани, които обитават жилищни кооперации и блокове, защото чрез нея се преодоляват неразрешими противоречия по законово установен начин. Защо да изберете професионален домоуправител Професионалният домоуправител е неутрален при конфликтни ситуации. Професионалният…

Прочети цялата статия Какво включва услугата Професионален домоуправител

Професионалният домоуправител е посредник с Топлофикация

Ролята на домоуправителя по отношение на топлоподаването Когато  наемете домоуправител, той играе ролята на посредник  при уреждане на отношенията с Топлофикация и фирмата за топлинно разпределение. Измерването на доставяната топлина става чрез абонатната станция на сградата. Топлоразпределителната фирма сключва договор за разпределяне на топлинната енергия  с упълномощено лице – домоуправителя на сградата. При отчитане на изразходваната…

Прочети цялата статия Професионалният домоуправител е посредник с Топлофикация

Взаимоотношения на професионалния домоуправител с общинската администрация

Представяме ви кратка юридическа справка, свързана с взаимоотношения на професионалния домоуправител с общинската администрация, които са важна част от неговите ангажименти, свързани с управлението на етажната собственост. Непосредствено засегнати и заинтересовани страни при промяна на градоустройството Управителят на етажна собственост е длъжен да е запознат с плана на общинската администрация, когато се одобряват устройствени схеми…

Прочети цялата статия Взаимоотношения на професионалния домоуправител с общинската администрация

Важни телефонни номера при спешна нужда

Добрият домоуправител трябва да знае как да реагира при всяка ситуация. Ето защо ние от ТРИУМФ КОНСУЛТ подготвихме този списък с важни телефонни номера, който е добре да бъде на разположение във всеки един момент при необходимост. Тази информация също така би могла да бъде поставена на табло във входа на жилищната сграда или да…

Прочети цялата статия Важни телефонни номера при спешна нужда

Какви са правата и задълженията на домоуправителя

Домоуправителят е този, който трябва да отговаря за управлението и стопанисването на  етажната собственост, да знае какво е състоянието на общите части, как да разпределя дължимите от обитателите суми и към коя институция да се обърне при възникването на проблем.   Когато ползвате услугите на професионален домоуправител, той най-безпристрастно търси баланса при разминаване на интересите в…

Прочети цялата статия Какви са правата и задълженията на домоуправителя

Ако имате проблем с избора на домоуправител

Чрез дейността си домоуправителят прави живота на живущите в сградата с етажна собственост по-малко конфликтен, по-подреден и по защитен. Вменените от закона отговорности спрямо домоуправителя кара все по-малко хора да се съгласят да заемат „трънливия” пост. Ако трябва да се следва закона, домоуправители трябва да стават правно грамотни хора с добри контакти; хора, които умеят…

Прочети цялата статия Ако имате проблем с избора на домоуправител

Седемнадесет важни причини да наемете професионален домоуправител

Професията „професионален домоуправител” не е нова След приемането на поправките в Закона за етажна собственост вече е съвсем законно изпълнението на функциите на професионален домоуправител на дадена недвижима собственост да се поема от физически или юридически лица, които не са собственици на апартаменти или други помещения в нея. Всеки професионален домоуправител трябва да е вписан…

Прочети цялата статия Седемнадесет важни причини да наемете професионален домоуправител

Share Button