Управление на частни имоти

Управление на частни имотиУправление на частни имоти

Частните имоти включват къщи, апартаменти, офиси и др. Независимо дали живеете в тях, отдавате ги под наем или не ги използвате в дадения период, услугата управление на частни имоти е решение за поддържането им.

Използването на услугата управление на етажна собственост за вашите частни имоти не само ви улеснява, тъй като прехвърляте на нас изпълнението на задълженията по тях.

Тази услуга също така и намалява разходите за поддръжка на вашите сгради и на общата етажна собственост, ако има такава.

Чрез осъществяване на управлението на вашия частен имот ви гарантираме и разбирателство с вашите съседи, тъй като всички проблеми, свързани с поддръжката, ще бъдат решавани своевременно.

 
Професионален домоуправител – вашият гарант за добро управление на частния ви имот

Предложеният от нас професионален домоуправител ще управлява вашия апартамент, къща, офис и др. съгласно Закона за управление на етажната собственост.

Задълженията на професионалния домоуправител включват и подготвянето на вътрешен правилник за сградата, както и на домова книга за вписване на живущите в сградата лица.

Законът за управление на етажна собственост налага задължения към собствениците на обекти в режим на етажна собственост. Задълженията на лицето, което е домоуправител, изискват специфични знания, а освен това е необходимо и време за извършването им.

Професионалните домоуправители на ТРИУМФ КОНСУЛТ са запознати с действащите законови разпоредби за управлението на частна и етажна собственост.

 
Техническа поддръжка на частни имоти

 • Поддръжка и контрол на имота, на състоянието му, извършване на дейности за поддръжка на самия имот и поддръжка на общи части
 • Почистване на сметта
 • Почистване на снега

 

Административна поддръжка на частни имоти

 • Заплащане на годишните разходи за имота: годишни данъци и такси, режийни и др.
 • Представляване на собственика на имота пред органите за управление на етажна собственост
 • Представляване на собственика на имота пред институциите

 

Отдаване под наем на частни имоти

 • Осигуряване на наематели за частния имот
 • Подписване на договори с нови наематели от името на собственика на имота
 • Събиране на месечните наеми и превеждането им на собственика
 • Предаване на имота на наематели
 • Приемане на имота от наематели

 

Поддръжка на частни имоти, които не са отдадени под наем и не се използват

Ако притежавате частен имот, който не ползвате и нямате намерение да отдавате под наем, можете да разчитате на нашите услуги. Ще ви осигурим следното:

 • Контрол и грижа за имота
 • Плащане на сметките за имота
 • Сезонна поддръжка на имота и поддръжка на общи части
 • Поддръжка на зелените площи, ако има такива

 

Застраховка на частни имоти

Застраховката на частния ви имот се предлага като комплексна застраховка на цялото ви домашно имущество. Предимството на този вид застраховка е, че тя осигурява пълно покритие срещу множество рискове, включително срещу земетресение.

Застраховката на вашия имот, която можем да сключим от ваше име, ще бъде на стойност по ваш избор. Можете да изберете комбинирана полица, която включва застраховка на имуществото ви, обща гражданска отговорност и застраховка злополука.

В застраховката се включват:

 • домашното имущество
 • подобрения
 • новопридобито имущество

 

Кредитиране

 

Изпратете запитване и ние ще се свържем с вас!

 

Share Button