Управление на комплекси от затворен тип

 Управление комплексиУправление на комплекси от затворен тип

Осъществяването на управление на етажна собственост в комплекси от затворен тип става чрез писмен договор, за който е валидно следното:

 • Той трябва да има и нотариална заверка на подписите, поставени от инвеститора и от собствениците на отделните обекти в комплекса.
 •  Договорът за управление на етажна собственост в комплекси от затворен тип се вписва към партидата на всеки от отделните обекти.

За ефективна поддръжка на общите части в такива комплекси се препоръчва основаването на сдружение на собствениците.

Сдружението представлява юридическо лице, което управлява поддържането на общите части в дадения комплекс. То се основава чрез свикване на учредително събрание на собствениците на отделните обекти.

 

Видове комплекси от затворен тип
Комплексите от затворен тип включват жилищни комплекси, хотели, хижи и други подобни.

 
Какво определя комплекса от затворен тип

 • Урегулираният поземлен имот, който е един и осигурява единството на дадения комплекс. Всички отделни сгради с управление на етажна собственост се намират в границите на имота.
 • Съществуването на няколко отделни сгради, които са в режим на етажна собственост. Тези сгради могат да са притежание на отделни лица като изключителна собственост или могат да бъдат съсобственост между отделни лица.
 • Наличието на други обекти, които обслужват собствениците на отделните сгради и обитателите на комплекса. Тези обекти могат да осигуряват допълнителни услуги за обитателите на комплекса (т.е. да са търговски обекти) или да се използват за управлението му (т.е. да са административни обекти). Такива обекти могат да бъдат: съоръжения, площадки, градински площи, басейни, кътове за развлечения и др.
 • Осъществяването на контролиран достъп за външни лица до комплекса. Този контролиран достъп поставя изисквания и за обитателите му. Ако контролираният достъп изисква идентифициране при влизане, представяне на специални прокуски и др., това изискване важи и за обитателите на комплекса. Освен това както за външните лица, така и за обитателите трябва да важи едно и също правило за местата за влизане в комплекса и излизане от него.

 

Услуги за управление на етажна собственост за комплекси от затворен тип

Услугите за управление на етажната собственост за комплекси от затворен тип, които предлагаме, се предоставят след изготвянето на анализ на вашия комплекс и нуждите ми, а след това изготвянето на индивидуален проект за управлението на комплекса и поддръжка на общите части. След като анализираме състоянието на вашия комплекс, ние ще ви предложим организирането на персонал и наемане на домоуправител за обслужването му.

 

Управление и поддръжка на комплекси от затворен тип: жилищни комплекси, хотели, хижи:

 • Застраховане на имота, върху който е разположен комплексът
 • Осигуряване на непрекъсната охрана, въоръжена или невъоръжена, според необходимостта
 • Почистване и поддръжка на общите части в комплекса
 • Почистване и поддръжка на отделните стаи в хотели и хижи, както и смяна и пране на спалното бельо
 • Поддръжка на всички системи на сградата (електро и ВиК инсталации, отопление, вентилация, климатизация, пожароизвестяване, интернет, кабелна телевизия, асансьори)
 • Професионален домоуправител, който ще изпълнява всички дейности за контролирането и поддържането на комплекса
 • Поддръжка на общи части на допълнителни обекти, като зелени площи и басейни
 • Осигуряване и настаняване на клиенти в хотели и хижи
 • Осигуряване на обслужване на чуждестранни клиенти – екскурзоводи и преводачи

 

Кредитиране

 

За повече информация – изпратете запитване.

 

Share Button