Управление на административни сгради

Управление на жилищни и административни сградиУправление на административни сгради
Управлението на административни сгради е улеснение за собствениците и наемателите им, които могат да разчитат на професионални услуги за управление на етажна собственост и поддръжката на общите части, и ползват административните сгради или получават рентен приход за тях.

 
Предимствата на професионалното управление на административни сгради

 • Специализирано управление на етажната собственост, обслужване на сградите и поддържането им
 • Намаляване на разходите за управлението и за поддръжка на общи части
 • Удължаване живота на административните сгради
 • Използването на модерна техника и препарати за поддръжка и почистване на общите части

 

Какво включва непрекъснатата поддръжка на общите части на административни сгради в режим на етажна собственост

 • Административно управление на собствеността в административните сгради
 • Поддръжка и абонаментно почистване на общите части на административните сгради
 • Абонаментно техническо обслужване и ремонтни дейности

 

Административно управление на собствеността в сградите

Административното управление на собствеността включва:

 • Спазването на всички закони и наредби за управление и поддръжка на общи части
 • Поддържането на необходимата документация
 • Изчисляването и плащането на месечните разходи за общата етажна собственост, вкл. разходите за вода, ток и др., месечния абонамент за поддържане на сградата и общите части
 • Изготвянето на месечни отчети за събраните такси, платените задължения, както и отчети за приходите и разходите
 • Решаването на текущи въпроси, свързани с административните сгради
 • Счетоводни дейности и фактуриране
 • Контролирането на поддържащия персонал
 • Осигуряването на портиер или на жива охрана
 • Представителството пред всички административни и общински органи
 • Осигуряване на домоуправител, който да извършва следните дейности:

- събиране на дължимите месечни такси
- поддържането на домова книга
- провеждането на общи събрания

 
Абонаментно почистване – основна част от услугите за поддръжка на общите части на административни сгради в режим на етажна собственост

Абонаментното почистване е важна част от услугите за поддръжка на аднимистративни сгради. То включва почистването на следните места:

 • Общите площи вътре в дадената административна сграда, като коридори, стълби, стъклени прегради и др.
 • Общите площи в подземните паркинги и гаражи
 • Прозорците, които могат да се измиват вътрешно и външно
 • Твърдите настилки на териториите, прилежащи към административните сгради
 • Местата, в които се събират отпадъци
 • Местата, които трябва да се почистват от сняг през зимата
 • Зелените площи към административните сгради

 

Абонаментно техническо обслужване на административни сгради в режим на етажна собственост

Абонаментното техническо обслужване включва следните услуги:

 • Поддръжка на електро и водопроводните инсталации
 • Поддръжка на канализационната и дренажната мрежи
 • Поддръжка на климатичните инсталации
 • Поддръжка на покривите, водооттичането, гръмоотводите
 • Асансьорна поддръжка
 • Поддръжка на системи за видеонаблюдение
 • Поддръжка на системите за пожароизвестяване и погарогасене
 • Поддръжка на парните котли
 • Поддръжка на гаражните врати и бариерите

 

В наши дни професионални услуги като управление на административни сгради и поддръжка на общи части с помощта на професионален домоуправител са необходимост. Честите ситуации, в които се налага вземането на решения, както и съобразяването на тези решения с нормите на Европейския съюз, изискват професионалисти по управление на етажна собственост, каквито може да предложи ТРИУМФ КОНСУЛТ на своите клиенти.

Кредитиране

 

Свържете се с нас за повече информация.

 

Share Button