Ремонтни дейности

Услуги, които предлага  Триумф Консулт за извършване на ремонтни дейности и поддръжка на общи части

За добрия външен вид на общите части:ремонти

 • Саниране на сгради
 • Смяна на входни врати и пощенски кутии
 • Боядисване (плюс шпакловане и грундиране) на стени и тавани
 • Смяна на дограма на общоетажните площадки и стълбища
 • Ремонт на ел. инсталации
 • Ремонт на ВиК инсталации
 • Ремонт на покриви и хидроизолации

Грижа за вашия комфорт:

 • Смяна на стълбищното осветление и осветлението на други сектори от общите части – новото осветление се осъществява с енергоспестяващи лампи, което води до големи икономии, които ще намалят разходите Ви до 70%
 • Монтиране на електромагнитни системи за достъп до вътрешността на сградата, които се задействат с чипове или карти до входната врата и асансьора
 • Смяна на хоризонтални и вертикални щрангове
 • Откриване и отстраняване на течове
 • Дезинсекция срещу гризачи и насекоми (хлебарки, мравки и др.)

Грижа за вашия дом:

 • Довършителни работи – боядисване на стени и тавани, поставяне на подови настилки и др.
 • Ремонт на електро и ВиК инсталации
 • Законно усвояване на тераси и жилищни преустройства
 • Обзавеждане на стаи по поръчка
 • Изработка на кухни по поръчка
 • Ключарски услуги и изграждане на системи за сигурност, съобразени с индивидуалните условия и изисквания за всеки имот

Видове ремонтни дейности, които се налагат при управление на етажна собственост

 • Саниране на дадената сграда в режим на управление на етажна собственост
 • Смяна на входните врати на сградата
 • Смяна на пощенските кутии
 • Боядисване на стените и таваните на общите части на етажната собственост
 • Смяна на дограмата на общите части на етажната собственост
 • Ремонти на секторите от електрическите инсталации, разположени в общите части
 • Ремонти на секторите от ВиК инсталациите, разположени в общите части
 • Ремонти на покрива на дадената сграда
 • Хидроизолация на сградата

Съгласно Закона за управление на етажна собственост, когато се налагат ремонтни дейности, преустройства, както и обновяване за поддръжка на общи части, собствениците, обитателите и ползвателите на тази собственост са длъжни да заплащат разходите за ремонтните, преустройствени и др. дейности.

Заплащането трябва да е в съответствие с идеалните части, които всеки от собствениците притежава или идеалните части, които всеки ползвател използва.

Решения на общото събрание за осигуряване на средства за ремонтни дейности

•    Решения за получаване на кредити за необходими и неотложни ремонти
•    Решения за осигуряване на субсидии или безвъзмездна помощ, ако е приложимо

Осигуряване на достъп до общите части

Когато се налага извършването на ремонтни, преустройствени и др. дейности за поддръжка на общи части, собствениците и ползвателите са длъжни да осигурят достъп до тези части, ако този достъп се осъществява през използваните от тях помещения.

Бюджет на етажната собственост

За поддръжка на общи части, както и за покриване на други разходи, свързани със сградата, общото събрание трябва да има годишен бюджет. Този бюджет трябва да включва очакваните разходи и приходи, важна част от които са разходите за ремонтни дейности, преустройства и др.

За да се определи бюджетът, общото събрание трябва да прогнозира размера на очакваните разходи, а след това да определи приходите –т.е. вноските от собствениците и ползвателите на имоти в сградата.

Обхват на правомощията на общото събрание при необходимост от ремонт и обновяване

 • Определяне на размера на паричните вноски за поддръжка на общи части на етажната собственост
 • Планиране на ремонтите, преустройствата и др. дейности, които трябва да се извършат на територията на етажната собственост и разпределяне на разходите
 • Приемане на изменения в плана за ремонти и преустройства, особено когато се налага правенето на допълнителни, непредвидени разходи
 • Вземане на решения за подготвителни действия за ремонти и преустройства на общите части
 • Вземане на решения за възлагане на дейности за ремонти и преустройства на общите части на етажната собственост на юридически или физически лица

 

Кредитиране

Потърсете ни за повече информация и ще се свържем с вас!

Share Button