Отглеждане на куче в сграда с обща етажна собственост

Административни изисквания и такси

Отглеждането на куче в сграда с обща етажна собственост е предшествана от регистрацията му: административна, от една страна, и ветеринарномедицинска – от друга.

сграда с обща етажна собственост

Регистрацията в общински регистър изисква заплащане на такса, от която са освободени определени категории физически и юридически лица:

 • пенсионери над 65 години;
 • хора с увреждания;
 • собственици, доброволно подложили на кастрация отглежданото от тях куче;
 • отглеждащи кучета на МВР и Министерство на отбраната.

Всяка промяна на адреса, собствеността или при смърт на кучето се декларира в срок от седем дни в районната ветеринарномедицинска служба.

Освен такса за първоначална регистрация, собствениците на кучета дължат и ежегодна такса за притежание на куче, заплащана в общинската данъчна служба по ред и размер, определен по Закона за местните данъци и такси.

Задължения на собствениците

Собствениците на кучета в сграда с обща етажна собственост са длъжни стриктно да спазват ред и начин на отглеждане, чиито общи положения включват:

 • осигуряване на добросъвестно и хуманно отношение към животното;
 • осигуряване на достатъчно количество храна и вода;
 • подходящо и достатъчно място за обитаване (изключващо тавански, избени помещения и тераси), регламентирано на следната база:

-    за кучета до 10кг – минимум 6 кв.м
-    за кучета от 10 до 25кг – минимум 8 кв.м
-    за кучета над 25кг – минимум 10 кв.м

 •  осигуряване на необходимата разходка;
 •  предпазване на кучето от нежелано размножаване, бягство, предотвратяване на потенциална проява на агресия към други хора или животни, замърсяване на общи части или обществени места;
 • ежегодно подлагане на домашните любимци на ваксинация срещу бяс;
 • задължително извеждане на кучето в населени места с нашийник, а на агресивните – с намордник.

Контролът по спазването на административните, ветеринарни, битови и др. изисквания за отглеждане на куче, се изпълнява от специализираните общински органи по местоживеене, а глобите за неизпълнение и/или нарушение варират в размери от 100 до 500лв.

Отглеждане на куче в сграда с обща етажна собственост – такси и изисквания

Статутът на куче, отглеждано в сгради с общи жилищни части, многократно претърпя промени в последните няколко години. Според действащите понастоящем разпоредби в Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост, собствениците на кучета са длъжни да заплащат допълнителни разходи за етажната собственост. Таксата за почистване на общите части е равна на таксата за член от семейството в размер, не по-малък от 1лв на месечна база.
С други думи казано, ако едно четиричленно семейство дължи по 1лв. На човек месечна такса за почистване на общите жилищни площи и отглежда куче, общият месечен разход на семейството би бил 5лв.

Ако Общото събрание на етажната собственост е определило 0,50лв на член, същото четиричленно семейство следва да дължи 3лв. (2лв за четиримата живущи и 1лв. за кучето).
Важно обстоятелство тук е, че според Закона, собствениците на кучета са длъжни да заплащат разход за тях само за почистване на общите части. Такса отопление, осветление, асансьор, портиер и др. не са дължими и/или изискуеми за домашния любимец.

По-важната част от останалите задължения на живущите в жилище с обща етажна собственост стопани на кучета включват:

 • предотвратяване напускането на обитаваното помещение и навлизането в чуждо жилище без надзор;
 • осигуряване на тишина и спокойствие в часовете, предвидени за отдих и почивка;
 • почистването след евентуален тоалет на кучето в общата етажна собственост.

 

Вижте как може да се обучи едно куче чрез мотивация, така че да е повече полезно в дома:

 

Share Button